Aktualności

June 16, 2023

szklany reaktor

Reaktory szklane: wszechstronne narzędzie do chemii laboratoryjnej
Szklane reaktory są rodzajem instrumentów laboratoryjnych, które są szeroko stosowane do różnych syntez chemicznych, badań biochemicznych i celów rozwojowych.Składają się ze szklanego naczynia z mieszadłem i różnych portów do dodawania i usuwania materiałów, takich jak odczynniki, próbki i gazy.Szklany materiał korpusu naczynia zapewnia doskonałą widoczność procesu reakcji, który można obserwować wizualnie w celu określenia krytycznych parametrów, takich jak zmiany koloru, zmiany temperatury itp.
Zalety szklanych reaktorów
Reaktory szklane mają kilka zalet w stosunku do konwencjonalnych reaktorów okresowych, takich jak:
· W porównaniu z procesem okresowym, niewielkie rozmiary i mikrostruktura szklanego reaktora ułatwiają mieszanie i przenoszenie ciepła, co skutkuje ulepszonymi profilami produktów i większą wydajnością
· Szklane reaktory pracują na ogół w trybie ciągłego przepływu, co oznacza, że ​​o skali syntezy decyduje szybkość przepływu i czas pracy, a nie wielkość reaktora.Przy objętości reaktora mniejszej niż mililitr chemia przepływowa umożliwia syntezę ilości od g do kg w ciągu jednego dnia
· Niewielka pojemność reaktora sprawia, że ​​obchodzenie się z niebezpiecznymi lub niestabilnymi materiałami oraz skrajnie egzotermicznymi reakcjami jest bezpieczne i proste.Szklane naczynie jest również obojętne i nie reaguje z większością chemikaliów, zapewniając naukowcom bezpieczne środowisko do przeprowadzania eksperymentów
· Szklane reaktory są idealnymi narzędziami do opracowywania procesów, ponieważ umożliwiają szybkie i łatwe badanie przesiewowe różnych warunków reakcji, takich jak temperatura, ciśnienie, katalizatory itp.
Zastosowania szklanych reaktorów
Szklane reaktory są niezbędnymi urządzeniami w środowiskach laboratoryjnych, w których wymagane są precyzyjne, kontrolowane reakcje i szczegółowa obserwacja procesów chemicznych.Można je zastosować w różnych dziedzinach, takich jak:
· Reaktory szklane są szeroko stosowane w różnych reakcjach syntezy chemicznej, procesach krystalizacji oraz separacji i oczyszczania w dziedzinie chemii.

Szczegóły kontaktu